Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar, gerek kredi kuruluşları gerekse pek çok kamu otoritesi tarafından talep edilmektedir. Bu kapsamda, uluslararası denetim standartlarına uygun, kaliteli bağımsız denetimin önemi her geçen gün artmaktadır.

Aden Bağımsız Denetim Anonim Şirketi olarak, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından bağımsız denetim yetki belgesine sahip olarak bağımsız denetim hizmeti vermekteyiz.

Bağımsız denetim hizmetlerini sunarken temel görevimiz; denetime tabi işletmenin finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, gerekli bağımsız denetim teknikleri uygulanarak denetlenmesi ve değerlendirilerek bir rapora bağlanmasıdır.

Bağımsız denetim çalışmalarını konusunda uzman, tecrübeli ve birikimli, bağımsız denetçi belgesine sahip denetim ekibimizle uluslararası bağımsız denetim standartlarına uygun olarak en etkili şekilde yürütmekteyiz.