Bağımsız denetim mevzuatına göre, belirli bir bağımsız denetim görevini yerine getirmek üzere sorumlu denetçi ve onun sorumluluğu altında görev yapan bağımsız denetçilerden oluşan “Bağımsız Denetim Ekibi”nin çalışma yapması gerekmektedir.

ADEN Bağımsız Denetim Anonim Şirketi olarak, alanında uzman, tecrübeli denetim ekibimizle kaliteli hizmet sunma hedefi için çalışıyoruz. Denetim ekibimiz aşağıda sunulmuştur:

Vejdi ÖZZADE  Sorumlu Denetçi (YMM – Yönetim Kurulu Başkanı)

vejdi özzade1973 yılında Keşan’da doğdu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Uzmanlığı Şubesinden mezun oldu.

1995-2000 yılları arasında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunda görev yaptı. 2000 yılında devlet memuriyetinden istifa ederek özel sektöre geçti. Çeşitli sektörlerdeki büyük ölçekli birçok firmaya vergi, muhasebe, ticaret hukuku, iş hukuku ve diğer mali mevzuat konularında denetim ve danışmanlık hizmeti verdi. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), iç denetim ve iç kontrol konularında uzmanlaştı. Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir.

Çeşitli firma ve meslek kuruluşlarınca düzenlenen toplantılarda vergi, muhasebe, iç denetim, iç kontrol, SPK ve UFRS gibi konularda eğitimci olarak görev yaptı.

ADEN Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin kurucu ortağı olup Bağımsız Denetçi ve YMM unvanına sahiptir.

Hasan Serdar ÖZDEMİR Sorumlu Denetçi (YMM – Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Hasan Serdar ÖZDEMİR

1971 yılında Ankara’da doğdu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Uzmanlığı Şubesinden mezun oldu.

1996 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı. 2001 yılında yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek Vergi Denetmeni olmaya hak kazandı. Zonguldak ve Ankara’da vergi denetmeni olarak görev yaptı. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığında denetim koordinatörü iken Mayıs 2008’de istifa etti. Aynı yıl Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı.

2008-2010 yılları arasında Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim şirketlerinde ortak olarak mesleğini icra etti. Bu süreçte büyük şirketlere mali konularda danışmanlık yaptı.

ADEN Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin kurucu ortağı olup Bağımsız Denetçi ve YMM unvanına sahiptir.

Şirketimiz bünyesinde bağımsız denetim çalışmalarında görev yapan “Sorumlu Denetçi” ve “Denetçi” unvanına sahip denetim ekibimiz ve unvanları aşağıdaki gibidir:

DENETİM EKİBİMİZ

Adı-Soyadı Denetçi Unvanı Meslek Unvanı
Hasan Serdar ÖZDEMİR Sorumlu Denetçi Yeminli Mali Müşavir
Vejdi ÖZZADE Sorumlu Denetçi Yeminli Mali Müşavir
Gülsen ÖZZADE Sorumlu Denetçi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Emre DEMİR Denetçi Yeminli Mali Müşavir
Mehmet ASARKAYA Denetçi Yeminli Mali Müşavir
Oğuz Üçler AYGÜN Denetçi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Rüştü AYDIN Denetçi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mustafa ÇALIMLI Denetçi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mehmet OLMUŞ Denetçi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Adnan DUMAN Denetçi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Satılmış AKYÜZ Denetçi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Hüseyin GÜNDÜZ Denetçi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir