Bağımsız Denetim Nedir?

MALİ TABLO DENETİMİ
31/10/2021
Show all

Bağımsız Denetim Nedir?

Bir işletmenin finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, gerekli bağımsız denetim teknikleri uygulanarak denetlenmesi ve değerlendirilerek bir rapora bağlanmasıdır.

Bağımsız denetim, bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından yürütülür.

Bağımsız denetçiler; yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından KGK tarafından yetkilendirilen kişilerdir. Bağımsız denetim kuruluşları ise; Kurumdan bağımsız
denetim alanında faaliyette bulunma yetkisi alan şirketlerdir.

Aden Bağımsız Denetim
ADEN Bağımsız Denetim Anonim Şirketi, 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan yetki belgesine sahip bir bağımsız denetim şirketidir. Merkezi Ankara'dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.